BDSM-kamperen: de huisregelsBDSM Camping


Om ervoor te zorgen dat iedereen in goede sfeer een unieke BDSM-ervaring kan beleven, zijn er enige regels die in acht genomen moeten worden.
Algemene BDSM-regels:


 • Op het terrein heerst een BDSM-sfeer. Hierbij hoort dat het uiten van de verhouding Dom/sub voor iedereen verplicht is (kleding/gedrag etc.), er zijn dus geen pottenkijkers. Bij aankomst op het terrein begint direct de BDSM-beleving/leefstijl, en bij het verlaten van het terrein eindigt dit ook weer. Wij willen geen klachten uit de omgeving!! Respecteer de inwoners.
 • Respect voor elkaar tonen en je vooral niet opdringen. Iedereen is vrij om in alle rust en onbekommerd zijn/haar eigen spel te spelen.
 • Foto, film e.d. alleen wanneer hierop eigen partner(s) zichtbaar zijn. Nooit wanneer anderen in de buurt en/of zichtbaar zijn. Ook geen auto’s, nummerborden e.d.
 • Verblijf en spel is op eigen risico, de eigenaren van het terrein zijn niet aansprakelijk voor schade en/of letsel.
 • Geen spel met dieren, kinderen, naalden, bloed, ontlasting, zwaar lichamelijk letsel, etc.
 • Mochten er overhoopt ‘derden’ (monteurs, e.d.) op het terrein aanwezig zijn dan dient men direct het spel te staken en deze mensen niet te confronteren met enige vorm van BDSM.Algemene verblijfregels:

Verblijf op ons terrein is voorbehouden aan onze vrienden en kennissen die hun BDSM-gevoelens hier 24/7 willen kunnen uiten. Wij zijn geen officiële campinghouders o.i.d. en kunnen ook niet als zodanig aangesproken worden.


 • Verblijf op ons terrein is voor eigen risico. Eigenaren zijn niet aansprakelijk voor schade en/of letsel door welke gebeurtenis dan ook.
 • De afgesproken onkostenvergoeding en borg dienen vooraf cq na reservering te worden voldaan. Restitutie is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
 • De in bruikleen gekregen badkamer en eventuele caravan dienen gebruikt te worden als een goede huisvader. Zij moeten in de oorspronkelijke staat schoon opgeleverd worden bij vertrek.
 • Gasbussen worden bij aankomst en bij vertrek gewogen zodat alleen het verbruikte deel achteraf betaald wordt.
 • Iedereen wordt geacht zuinig met energie en water om te gaan en respect te hebben voor de natuur. Nota bene: schoonmaakmiddelen mogen alléén biologisch zijn i.v.m. onze biologische afwateringszuivering, en worden door ons verstrekt. Ook mogen er in verband hiermee absoluut geen zaken als maandverband, inlegkruisjes e.d. door het toilet gespoeld worden.
 • Afval gescheiden op de daarvoor bestemde plek deponeren.
 • Open vuur en/of bbq alleen na overleg met ons.Absoluut verboden zijn dronkenschap, alle soorten drugs, wapens, en het lastig vallen van anderen!!! Bij overtreding van deze regels volgen onherroepelijk maatregelingen zoals de harde eis het terrein onmiddellijk te verlaten. Restitutie van de vooraf betaalde onkostenvergoeding is in dit geval niet mogelijk.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten